Информатика пәнінің бастауыш мектепте оқытылуын жетілдіру мәселелері

қазақстандық ғалымдардан еңбектерінде көрсетілген:

-Ж.Қараевтың, Ж.Сардарованың, Қ.Әбдиевтің

-С.Т.Мұхамеджанованың ,Д.Байғожанованың

-Ж.Қараевтың, Ж.Сардарованың, С.Т.Мұхамеджанованың

Информатика курсының педагогикалық және психологиялық мәселелерін зерттеген ғалымдар:

-Лернер, В.Давыдов

-В.Давыдов

-Лернер

Информатика саласы бойынша алынған теориялық білім, іскерлік пен дағдыларды тереңдетіп, оқытуға арналған сабақтың түрі:

-семинар

-конференция

-іс-тәж ірибелік

Информатиканың маңызды ерекшелігі:

-оның қоғамдық қызметтің барлық түрлеріне қолданылуы

-ойлау мен оқушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру

-ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, нақты дағдыларды қалыптастыру

Информатиканың даму бағыттары:

-теориялық информатика

-ақпараттандыру құралдары

-әлеуметтік информатика

Информатика пәнін орта мектепте оқытудың міндеттері:

-оқушы санасында әлемнің ақпараттық келбетін қалыптастыру

-математика курсындағы алгоритмдік бағытты жүйелеу

-ақпарат түрлерінің қызметін ұғыну дағдысын қалыптастыру

Информатика пәнін орта мектепте оқытудың міндеттері:

-оперативті ойлау мәнерін қалыптастыру

-компьютерді пайдалана білу арқылы программа құрастыру

-редакциялау және нәтижесін талдау дағдысын қалыптастыру

Информатикадан мемлекеттік білім стандартының мазмұнының бөліктері:

-қолданылу саласы, нормативтік сілтемелер

-анықтамалар мен қысқартулар

-жалпы ережелер

Информатика курсының негізгі мектептегі мазмұнының кешенді мәселелері:

-компьютерлік техникамен танысу

-алгортитмдеу және программалаау негіздерін оқып үйрену

-информатиканың қолдану шеңберін анықтау

Информатика пәнін оқытудың әдістері:

-түсіндірмелі-иллюстрациялы, программаланған

-модельдік, эвристикалық

-проблемалық

Информатика пәнінен бірінші, екінші деңгейдегі тапсырмалар:

-үлгі бойынша орындалатын-тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті және күнделікті өмірмен байланысты болуы керек

-өтіп кеткен материалдарды реттеуге және жүйелеуге берілген тапсырмалар

Информатика пәнінен үшінші эвристикалық деңгейдегі тапсырмалар:

-танымдық- іздену (эвристикалық) түрдегі тапсырмаларды орындау барысында

оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы қарапайым білімдерін жетілдіріп, тереңдетумен қатар

-жаңа білімді меңгеріп, өзі үшін жаңалық ашуы тиіс

Информатикадан төртінші шығармашылық деңгейдегі тапсырмалар:

-оқушылардың жинаған өмірлік тәжірибесінен қалыптасқан ұғым-түсініктерінің

-қиялы мен белсенді ой еңбегінің нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған

-белгілі бір дәрежеде олардың жеке тұлғасының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына негізделген

Интерпретаторларды бағдарламадан бөлуге мүмкіндігі:

-жоқ мүмкін емес

-жоқ

-мүмкін емес

Инфорамцияны қорғау:

-Мәліметтермен, программамен, аппаратурамен рұқсат етілмеген байланысты орнатпау

-Деректер мен программаларды вирустардан қорғау

-Жабдықтардың электрмен қоректенуін үзуден қорғау

-Информация алу:

-Бізді қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланысы

-Құрлымы немесе олардың бір-біріне қатысуы жөнінде нақты мағлұматтар мен мәліметтер алу

-Бізді қоршаған құбылыстар мен нысандардың өзара байланысы, құрлымы немесе олардың бір-біріне қатысуы жөнінде нақты мағлұматтар мен мәліметтер алу

Информация түрлері:

-Мәтін, сурет, фотобейне

-Дыбыстық сигналдар, электр сигналдары

-Магниттік жазба


2333020531560343.html
2333035251129998.html
    PR.RU™